Huisregels

Welkom bij De Buurvrouw!
Fijn dat u ons gevonden heeft om gebruik te kunnen maken van de door ons aangeboden hulp.

Voor het ontvangen van kleding gelden de volgende regels:
U ontvangt bij registratie een kaart.
Deze kaart is persoonsgebonden, u kunt alleen kleding halen voor de persoon voor wie de kaart is bestemd. De kaart geldt alleen voor de Ternatestraat 111-113, 2612 BA Delft en is een kalenderjaar geldig.
Bij verlies van de kaart vragen wij voor een nieuwe kaart € 5,00.

Het aantal stuks dat meegenomen mag worden kan verschillen per bezoek en per soort kleding. Dit is afhankelijk van het aanbod. Mocht er geen geschikte kleding op voorraad zijn, geeft dit geen recht op compensatie op welke manier dan ook. Kleding kan niet geruild worden.

Per gezin mogen er 2 stuks nieuwe of 2 stuks merkkleding per kwartaal meegenomen worden.

Bij elk bezoek brengen wij € 1,00 per gezinslid in rekening (Alleen als er wat uitgekozen wordt).

Elk nieuw kalenderjaar dient u opnieuw aan te tonen dat u in aanmerking komt voor de kledingbank.

Eventueel resterende haalbeurten kunnen niet worden meegenomen naar de nieuwe maand of kaart. Jassen, schoenen, tassen en andere zaken welke niet onder kleding vallen mogen eens in de drie maanden worden meegenomen.

De Buurvrouw houdt zich het recht voor, het aantal stuks kleding of het aantal bezoeken tussentijds aan te passen.

De Buurvrouw is voor eenieder vrij toegankelijk. Wij verwachten echter wel van onze klanten dat ze onze vrijwilligers en andere klanten met respect behandelen.
Er wordt in de winkel Nederlands gesproken. Gezichtsbedekkende kleding staan wij niet toe in de winkel.

Tijdens het bezoek aan onze winkel bent u zelf verantwoordelijk voor het gedrag van uw kinderen.

Verplicht een winkelmandje te gebruiken.

De kleding wordt gehangen of teruggelegd waar het is gevonden.

Er mogen geen goederen worden meegenomen zonder de kaart te laten aftekenen.

Bij diefstal doen wij aangifte bij de politie.

U mag de verkregen artikelen niet doorverkopen.

Bij discussie heeft het bestuur van de Buurvrouw het laatste woord.

Wij verwachten van onze klanten dat ze zich houden aan bovenstaande regels.

Bij overtreding van de regels, behoudt De Buurvrouw zich het recht toe de registratie stop te zetten en de toegang tot de winkel te ontzeggen.

>> Doelstelling Kledingbank