Huisregels

Fijn dat u ons gevonden heeft, zodat u gebruik kunt maken van de door ons aangeboden hulp. Voor het ontvangen van kleding gelden de volgende huisregels:
U ontvangt bij registratie een ledenkaart. Deze kaart is persoonsgebonden, u kunt alleen kleding halen voor de persoon waar u de kaart van bij u heeft.
De kaart geldt alleen voor “De Buurvrouw” en is maximaal een jaar geldig. Na verloop van de kaart dient u opnieuw te bewijzen dat u nog tot de minima behoort. U dient duidelijke informatie te geven over uw inkomen.

Het aantal stuks wat meegenomen mag worden kan verschillen per bezoek en per soort kleding, dit is afhankelijk van de aangebrachte kleding.
Mocht er geen geschikte kleding op voorraad zijn, geeft dit geen recht op compensatie op welke manier dan ook.
Eventueel resterende haalbeurten kunnen niet worden meegenomen naar de nieuwe kaart.
Jassen, schoenen, tassen en andere zaken welke niet onder kleding vallen, mogen eens in de drie maanden worden meegenomen.

“De Buurvrouw” houdt het recht voor het aantal stuks kleding of het aantal bezoeken tussentijds aan te passen.

“De Buurvrouw” is voor iedereen toegankelijk, echter verwachten wij wel van onze klanten dat ze onze vrijwilligers en andere klanten met respect behandelen. Tijdens het bezoek aan onze winkel is de klant verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.

De voertaal in de winkel is Nederlands.

De bekeken kleding wordt teruggelegd waar het is gevonden.
Er geen goederen worden meegenomen zonder de ledenkaart kaart te laten aftekenen.

De gratis gekregen producten van stichting kledingbank Delft De Buurvrouw, mogen niet via een winkel of op andere wijze te koop aan geboden of verkocht worden. Als dit toch gedaan wordt is de stichting kledingbank Delft De Buurvrouw genoodzaakt u te royeren en verdere stappen te onder nemen.

Wij verwachten van onze klanten dat ze zich houden aan bovenstaande regels. Bij overtreding van deze regels behoudt “De Buurvrouw” het recht toe de registratie stop te zetten en de toegang tot de winkel te ontzeggen.

Het bestuur heeft in geval van een geschil het laatste woord.
>> Doelstelling Kledingbank