Organisatie

Het bestuur:

Voorzitter: Frans van der Valk
Treedt naar buiten toe op als woordvoerder van Stichting De Buurvrouw.
Hij vraagt subsidies aan en probeert financiële steun te krijgen .
Is voorzitter van de algemene vergaderingen en van de bestuursvergaderingen.

Penningmeester: Karin Molenaar
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken van de stichting.
Zij beheert het geld .
Karin houdt het bestuur op de hoogte van de financiële gezondheid van de stichting en stelt het financieel jaarverslag op.
Zij doet de verslaglegging van de stichting.
Ook bereidt zij de vergaderingen voor en houdt de opvolging van de acties in de gaten.

Secretaris: Saskia Marks-Eijgelsheim
Zij heeft een eigen taak en verantwoordelijkheid binnen de stichting
Zij heeft een breed draagvlak in de stichting

Ieder bestuurslid is verplicht te handelen naar de doelstelling zoals gesteld in de statuten van de Stichting.
Het bestuur probeert eens per maand te vergaderen om de voortgang van de ontwikkeling van de stichting te waarborgen.