Nieuwe Kaart

Iedereen die in aanmerking komt voor de kledingbank kan zich opnieuw inschrijven voor 2024.

Wat heeft u nodig:

⦁ Een geldig legitimatiebewijs voor elk in te schrijven gezinslid en een bewijs dat u in aanmerking komt voor “De Buurvrouw”.
Dat kan zijn:
⦁ Inschrijfformulier van de voedselbank.
⦁ Bewijs schuldhulpverlening of bewindvoering.
⦁ Salarisspecificatie + alle toeslagen.
⦁ Uitkeringsspecificatie + alle toeslagen.  
 
Na inschrijving kan er “gewinkeld” worden.
 
Als er nog steeds corona heerst houden wij ons aan die regels. (zie huisregels in de winkel)
 
⦁ Jassen, schoenen, tassen en beddengoed worden apart geregistreerd en mogen eens in de  drie maanden  worden  meegenomen voor één persoon per gezinslid.
⦁ Sokken en ondergoed krijgt u nieuw als extra.
⦁ Kleding wordt niet geruild.
⦁ Thuiswonende kinderen van  18 jaar en ouder moeten zelf komen inschrijven.
⦁ Vergeet niet uw oude kaart mee te nemen. (Dit geldt alleen als je al ingeschreven staat)
⦁ Bij ieder bezoek brengen we € 1,00 per gezinslid in rekening. (B.v. uw gezin bestaat uit 4 personen en neemt maar voor 2 personen kleding mee, dan betaald u € 2.00)